พิธีเปิดด่านฯ คลองใหญ่ แห่งที่ 2

Visitors: 62,530