พิธีเปิดด่านฯ คลองใหญ่ แห่งที่ 2

Visitors: 74,921