พิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

Visitors: 63,678