พิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

Visitors: 74,953