ด่านศุลกากรคลองใหญ่ร่วมต้อนรับคณะของกระทรวงการต่างประเทศ

            

 

       

Visitors: 74,951