โครงการก่อสร้างลานตรวจสินค้า คสล. และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมคันหินปลูกต้นไม้ บริเวณถานที่ตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออก บ้านไม้รูด

Visitors: 74,949